วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2554

คอมพิวเตอร์เบิ้องต้น

>> วิธีการใช้ Windows
>> วิธีการใช้ Software
>> วิธีการกำจัดไวรัส


>> 1-2-3 ขั้นตอนในการป้องกันไวรัส
>> HotBar และวิธีการ Remove
>> 10 วิธีป้องกันและลดปัญหา spyware, virus
>> ลบไฟล์ขยะ หลังจากเลิกเล่นเน็ต ช่วยลดปัญหาไวรัสได้
>> ระวัง ไวรัสจากการค้นหา serial number


>> วิธีการใช้ Microsoft Office


>> ส่วนประกอบในฐานข้อมูล Access
>> หลักการสร้างสูตรคำนวณ และลำดับการคำนวณ
>> วิธีเพิ่ม Undo ใน PowerPoint


>> วิธีการใช้ Photoshop
>> วิธีการใช้ Dreamweaver


>> เปลี่ยนสีตารางเมื่อนำ Mouse ไปชี้ (MX)
>> เปลี่ยนมุมมองแถบเมนู Object
>> แนะนำเครื่องมือใหม่ Adobe Dreamweaver CS3
>> นําเนื้อหาจาก Ms Word เข้า Dreamweaver
>> เทคนิคการสร้างฟอร์มให้สวยงาม


>> วิธีการสร้างเว็บไซต์


>> การติดตั้ง AppServ เพื่อจำลองเครื่องตนเองเป็นเว็บเซิฟเวอร์ และติดตั้ง phpNuke ตอนที่ 1
>> การติดตั้ง AppServ เพื่อจำลองเครื่องตนเองเป็นเว็บเซิฟเวอร์ และติดตั้ง phpNuke ตอนที่ 2
>> การติดตั้ง phpnuke และ smf
>> การสมัครและการ Upload ไฟล์ไว้ที่ Geocities


>> วิธีการทำระบบ Network & Lanhttp://www.comnetsite.com/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น