วันอังคารที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2554

กิจกรรมการว่ายน้ำของน้องเบนซ์

1.วันที่ 9 สิงหาคม 2551 การแข่งขันว่ายน้ำ MOM&ME FAMILY GAME ณ สระว่ายน้ำวีเทรน อินเตอร์เนช้นแนลเฮ้าส์  

2.วันที่ 7 กันยายน 2551 การแข่งขันว่ายน้ำ KRISADANKORN SWIMMING CHALLENGE ณ สระว่ายน้ำหมู่บ้านกฤษดานคร 21 ถนนบางนา-ตราด กม.7

3.วันที่ 11 ตุลาคม 2551 การแข่งขันว่ายน้ำ OCEAN ELEVEN โอเชี่ยน อีเลฟเว่น 2/2008 ณ สระว่ายน้ำหมู่บ้านลดาวัลย์ - ศรีนครินทร์

4.วันที่ 23 ตุลาคม 2551 การแข่งขันว่ายน้ำ  ปิยมงคล มหาราชรำลึก  ณ สระว่ายน้ำวีเทรนอินเตอร์เนช้นแนลเฮ้าส์     

5.วันที่ 23 พฤศจิกายน 2551 การแข่งขันว่ายน้ำ มัณฑนาแชมป์เปี้ยนชิพ 2/2008   ณ สระว่ายน้ำหมู่บ้านมัณทนา-ศรีนครินทร์  

6.วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2551 การแข่งขันว่ายน้ำ NONTHABURI SWIMMING CUP 2008 ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการบางใหญ่7.วันที่ 13 ธันวาคม 2551  การแข่งขันว่ายน้ำศิรินุสรณ์สวิมมิงคัพ ครั้งที่ 3 ณ สระว่ายน้ำโรงเรียน สิรินุสรณ์วิทยา เขตบางขุนเทียน  กรุงเทพฯ8.วันที่ 17-18 มกราคม 2552 การแข่งขันว่ายน้ำกองทุนพัฒนาสวัสดิการผู้ตันสินและผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2552 ณ สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต ปทุมธานี

9.วันที่ 31 มกราคม 2552 การแข่งขันว่ายน้ำ พ่อ ลูก สัมพันธ์ DAD AND SON FOR FUNGAME ณ สระว่ายน้ำหมู่บ้านโนเบิล พาร์ค

10.วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2552 การแข่งขันว่ายน้ำยุวชน เยาวชน และประชาชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 3 ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

11.วันที่ 29 มีนาคม 2552 การแข่งขันว่ายน้ำ NEW WAVE FIGHT FOR DREAM 2009 ณ สระว่ายน้ำวีเทรน หมู่บ้านเมืองใหม่ดอนเมือง

12.วันที่ 7 มิถุนายน 2552 การแข่งขันว่ายน้ำศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาแชมป์เปี้ยนชีพ ครั้งที่ 1 ณ สระว่ายน้ำบ้านกล้วย ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ

13.วันที่ 27-28 มิถุนายน 2552 การแข่งขันว่ายน้ำ ภูติอนันต์ แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 10 ณ สระว่ายน้ำภูติอนันต์ บางนา กรุงเทพ

14.วันที่ 4 ตุลาคม 2552 การแข่งขันว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยรังสิต แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 3 SPEEDO CHAMPIONSHIP ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยรังสิต

15.วันที่ 10 เมษายน 2553 การแข่งขันว่ายน้ำเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 7 ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

16.วันที่ 4 กรกฎาคม 2553 การแข่งขันว่ายน้ำ พระพิฆเนศ ชมฟ้าแชมป์เปี้ยนชิพ ณ สระว่ายน้ำชมฟ้า แอนด์ปาฟิช คลอง 3 ถ.รังสิต - นครนายก
17.วันที่ 24 กรกฎาคม 2553 การแข่งขันว่ายน้ำบางกะปิ สปริ้นเตอร์ แชมป์เปี้ยนชิพ ณ สระว่ายน้ำนวกาญจนา โรงเรียนบางกะปิ


18.วันที่ 31กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2553 การแข่งขันว่ายน้ำ ภูติอนันต์ แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 11 ณ สระว่ายน้ำภูติอนันต์ บางนา

19.วันที่ 8 สิงหาคม 2553 การแข่งขันว่ายน้ำ MOM AND ME FAMILY GAME ปีที่ 3 ณ สระว่ายน้ำสกลพรรณสปอร์ตคลับ

20.วันที่ 11-12 กันยายน 2553 การแข่งขันว่ายน้ำต้านยาเสพติด ครั้งที่ 2 ประจำปี 2553 ณ สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาทางน้ำ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี

21.วันที่ 10 ตุลาคม 2553 การแข่งขันว่ายน้ำ NEW WAVE FIGHT FOR DREAM ครั้งที่ 2 ณ สระว่ายน้ำหมู่บ้านชัยพฤกษ์ ถ.บางนา-ตราด

22.วันที่ 23 ตุลาคม 2553 การแข่งขันว่ายน้ำ ปิยมงคลมหาราชรำลึก ปีที่ 4 ณ สระว่ายน้ำบ้านกล้วย ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ

23.วันที่ 4-5 ธันวาคม 2553 การแข่งขันว่ายน้ำกีฬานักเรียนพิกุลแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 13 ณ สระว่ายน้ำศูนย์กีฬา โรงเรียนสตรีวิทยา 2

24.วันที่ 30 มกราคม 2554 การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำต้านยาเสพติดครั้งที่ 1 ประจำปี 2554 ณ ศูนย์กีฬาทางน้ำ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี

25.วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2554 การแข่งขันว่ายน้ำชัยพฤกษ์ แชมป์เปี้ยนชิพ 54/1 HAPPY HAPPY RABBIT YEAR ณ สระว่ายน้ำหมู่บ้านชัยพฤกษ์ ถ.บางนา-ตราด

26.วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2554 การแข่งขันว่ายน้ำ สิริมงคลมหิดล แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 2 สระมหาวิทยาลัยมหิดล  


เบนซ์ ว่ายน้ำได้ที่ ๒ ของรุ่น ๑๐ ปีหญิง ชุด บี ได้ ๔ เหรียญทอง มีท่าฟรี ๑๐๐,ฟรี ๕๐,กรรเชียง ๕๐,ผีเสื้อ ๕๐ เว้นท่ากบ ๕๐ ไม่ได้เหรียญ
27.วันที่ 3 เมษายน 2554 การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำวนา สปอร์ต แชมป์เปี้ยนชีพ ครั้งที่ 1  ณ สระว่ายน้ำหมู่บ้านวนารมย์ ลาดกระบัง กรุงเทพฯ

เบนซ์ ว่ายน้ำได้ 6 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน ได้อันดับที่ 2 ได้ 81 คะแนน ในรุ่น 10 ปีหญิงไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น