วันพุธที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2558

การแข่งขันว่ายน้ำชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2558 เมื่อ 3-7 เม.ย.2558 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)






การแข่งขันว่ายน้ำชิงแชมป์ประเทศไทย เมื่อ 3-7 เม.ย.2558 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์





วีดีโอของ ด.ญ.จิดาภา ศิริพัฒนวรสกุล นักเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เป็นนักกีฬาว่ายน้ำทีมราชนาวีบางนา สระว่ายน้ำภูติอนันต์ 2 กรุงเทพ เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำในรายการชิงแชมป์ประเทศไทย ณ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย็รังสิต) ในท่าฟรี 50 เมตร และท่าผีเสื้อ 50 เมตร เมื่อ 3-7 เม.ย.58