วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2559

วิดีโอการแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อ 16 - 26 ต.ค.2559

กองเรือลำน้ำ จัดพิธีปลดทหารประจำการ เมื่อ 31 ต.ค.2559-1กองเรือลำน้ำ จัดพิธีปลดทหารประจำการ เมื่อ 31 ต.ค.2559

กลน.จัดงานอาลัยใน เมื่อ 27 ต.ค.2559