วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ลิงก์เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้องกับน้ำท่วม

ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมแบบออนไลน์ นาทีต่อนาที 24 ชั่วโมง

ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมแบบออนไลน์ นาทีต่อนาที 24 ชั่วโมง

ศูนย์พักพิงชั่วคราว และในพื้นที่ 15 เขต แจ้งเตือน ศูนย์พักพิงชั่วคราว ในพื้นที่ 15 เขต แจ้งเตือน

ทั้งสิ้น 49 เขต จำนวนศูนย์พักพิง 227 ศูนย์
รองรับจำนวนผู้พักพิง
73,465 คน
ปัจจุบันมีผู้พักพิง 82 ศูนย์ จำนวนผู้พักพิง
10,749 คน
หมายเหตุ : ข้อมูลเวลา 18.00 น. วันที่ 28 ตุลาคม 2554

ศูนย์พักพิงชั่วคราว ในพื้นที่ 15 เขต แจ้งเตือน
พื้นที่เขต
จำนวนรองรับ
ศูนย์ที่มีผู้พักพิง
จำนวนผู้พักพิง
1,100
4
198
400
1
25
1,100
3
523
200
1
70
3,300
6
981
3,000
3
1324
1,460
6
281
1,030
10
1666
2,450


12,505
9
184
700
400
2,500
7
2,967
8,000
3
17
2,900
4
1,315
รวม 112 ศูนย์
37,745
51
8,570

ศูนย์พักพิงชั่วคราว ในเขตพื้นที่เสี่ยงริมแม่น้ำเจ้าพระยา
นอกพื้นที่แจ้งเตือนของกรุงเทพมหานคร
พื้นที่เขต
จำนวนรองรับ
ศูนย์ที่มีผู้พักพิง
จำนวนผู้พักพิง
1,400
2
31
1,950
700
2,200
2
136
750
3
243
600
4
81
1,200
1,000
2
121
-
-
-
1,090
4
352
400
1,200
800
1
5
1,400
1,200
300
800
1
21
1,800
500
200
500
880
4
118
400
800
900


400
600


1,100
600
600
50
1,600
2,900
1
84
700


รวม 115 ศูนย์
35,720
31
2,179

ทั้งสิ้น 49 เขต จำนวนศูนย์พักพิง 227 ศูนย์
รองรับจำนวนผู้พักพิง
73,465 คน
ปัจจุบันมีผู้พักพิง 82 ศูนย์ จำนวนผู้พักพิง
10,749 คน
หมายเหตุ : ข้อมูลเวลา 18.00 น. วันที่ 28 ตุลาคม 2554

หมายเลขช่วยเหลือการอพยพ ติดต่อ
1131, 0 2241 1709, 0 2504 3569, 02 534 1911

ศูนย์พักพิงชั่วคราวเขตบางซื่อ
ชื่อโรงเรียน
เบอร์ติดต่อ
จำนวนรองรับ
จำนวนผู้พักพิง
0-2585-1678, 081-807-7410
200
36
0-2585-6463, 083-199-2104
400
129
0-2585-0627, 085-143-5953
400
44
0-2585-1678, 081-807-7410
150
9
0-2585-2201, 089-127-8049
200
40
0-2585-7077, 087-066-7673
30
0-2585-6824, 081-726-1314
80
23
รวม รองรับผู้พักพิง
1,460 คน
281

หมายเหตุ : ข้อมูลเวลา 18.00 น.
ศูนย์พักพิงชั่วคราวเขตดุสิต
ชื่อโรงเรียน
เบอร์ติดต่อ
จำนวนรองรับ
จำนวนผู้พักพิง
0-2241-2655, 089-699-4559
500
35
0-2241-0495, 081-828-3515
100
109
0-2281-7938, 089-797-7550
250
99
รวม รองรับผู้พักพิง
750 คน
243คน


ศูนย์พักพิงชั่วคราวเขตบางพลัด
ชื่อโรงเรียน
เบอร์ติดต่อ
จำนวนรองรับ
จำนวนผู้พักพิง
0-2424-3321, 089-498-7085
50
123
0-2424-0200, 086-392-8899
50
72
0-2434-3268, 081-930-8824
50
239
0-2424-4089, 089-990-0641
50
60
0-2424-2461, 081-685-3834
50
442
0-2424-4046, 087-980-1551
50
212
0-2424-0417, 086-991-6020
50
218
0-2424-1208, 081-825-3733
50
60
0-2424-1374, 081-401-4072
50
175
0-2424-1025, 081-804-7422
50
0-2424-1249, 089-141-3448
50
65
ร.ร.สตรีบูรณวิทย์

60

ร.ร.บูรณวิทย์ (ชาย)

120

ร.ร.ศูนย์ฝึกอาชีพบางพลัด

100

ร.ร.ศูนย์มัสยิดบางอ้อ

100

ร.ร.วัดสามัคคีสุทธาวาส


72
ร.ร.ศูนย์วัดอาวุธ (ศาลาอรพิน)

100

รวม รองรับผู้พักพิง
1,030 คน
1,666

หมายเหตุ : ข้อมูลเวลา 18.00 น.

ศูนย์พักพิงชั่วคราวเขตพระนคร
ชื่อโรงเรียน
เบอร์ติดต่อ
จำนวนรองรับ
จำนวนผู้พักพิง
0-2281-9875, 081-752-0165
80
0-2222-2869, 080-967-9105
80
51
0-2222-0830, 081-920-8686
80
50
0-2222-0867, 081-442-9136
80
0-2282-7851
80
0-2281-2570, 087-089-7587
80
15
0-2224-1165, 089-770-3244
80
0-2221-0903, 089-773-0738
80
<
0-2221-9844, 089-982-6341
80
2
0-2221-4331, 081-308-0116
80
0-2281-7670, 081-382-6251
80
รวม รองรับผู้พักพิง
880 คน
118 คน

หมายเหตุ : ข้อมูลเวลา 18.00 น.
ศูนย์พักพิงชั่วคราวเขตบางกอกใหญ่
ชื่อโรงเรียน
เบอร์ติดต่อ
จำนวนรองรับ
จำนวนผู้พักพิง
0-2891-1232
400
รวม รองรับผู้พักพิง
400 คน

หมายเหตุ : ข้อมูลเวลา 15.00 น. วันที่ 25 ตุลาคม 2554
ศูนย์พักพิงชั่วคราวเขตคลองสาน
ชื่อสถานที่
เบอร์ติดต่อ
จำนวนรองรับ
จำนวนผู้พักพิง
ร.ร.วัดเศวตฉัตร
0-2437-2327, 087-157-2690
300
0-2437-5585, 084-123-7170
200
0-2437-3768, 089-924-4327
200
20
0-2437-9456, 081-849-4559
100
0-2438-2657, 081-342-3999
200
0-2437-2040, 081-694-9564
100
0-2438-8692, 089-661-4725
300
11
รวม รองรับผู้พักพิง
1,400 คน
31 คน

หมายเหตุ : ข้อมูลเวลา 18.00 น.
ศูนย์พักพิงชั่วคราวเขตธนบุรี
ชื่อสถานที่
เบอร์ติดต่อ
จำนวนรองรับ
จำนวนผู้พักพิง
0-2466-2655, 086-337-7210
500
110
0-2468-0659, 081-495-2155,
0-2639-5520
500
11
รวม รองรับผู้พักพิง
1,000 คน
121 คน

หมายเหตุ : ข้อมูลเวลา 18.00 น. วันที่ 28 ตุลาคม 2554
ศูนย์พักพิงชั่วคราวเขตบางคอแหลม
ชื่อ
เบอร์ติดต่อ
จำนวนรองรับ
จำนวผู้พักพิง
0-2289-0148, 086-082-3033
100
3
0-2289-3733, 086-971-0630
100
-
0-2289-0400, 085-229-0608
200
-
0-2289-0090, 089-745-1948
100
-
0-2211-3966, 081-904-232
100
-
0-2289-0611, 081-422-2556
100
-
0-2289-0664, 081-937-5705
100
5
รวม รองรับผู้พักพิง
800 คน
8 คน

หมายเหตุ : ข้อมูลเวลา 18.00 น. วันที่ 28 ตุลาคม 2554
ศูนย์พักพิงชั่วคราวเขตราษฏร์บูรณะ
ชื่อโรงเรียน
เบอร์ติดต่อ
จำนวนรองรับ
0-2427-2607,
081-311-3352
200
0-2427-4626,
086-807-9821
200
200

 ศูนย์พักพิงชั่วคราวเขตยานนาวา
ชื่อโรงเรียน
เบอร์ติดต่อ
จำนวนรองรับ
0-2285-3466, 087-929-3492
100
0-2284-2134, 089-825-9843
200
ร.ร.วัดดอกไม้
0-2294-0796, 089-021-5852
200
0-2294-1985, 081-315-7560
300
0-2294-3246, 081-279-4398
100
รวม รองรับผู้พักพิง
900 คน

 ศูนย์พักพิงชั่วคราวเขตคลองเตย
ชื่อโรงเรียน
เบอร์ติดต่อ
จำนวนรองรับ
ร.ร.วัดสะพาน
0-2742-9640, 081-843-8488
300
0-2249-3412, 081-298-7874
350
0-2249-4499, 089-787-4968
800
0-2249-2189, 086-522-0590
500
รวม รองรับผู้พักพิง
1,950 คน

 ศูนย์พักพิงชั่วคราวเขตพระโขนง
ชื่อโรงเรียน
เบอร์ติดต่อ
จำนวนรองรับ
จำนวนผู้พักพิง
0-2741-7684
400
ร.ร.บางจาก
ศูนย์ฝึกอาชีพวัดธรมมงคล
ร.ร.วัดราษฎร์ศรัทราธรรม
ร.ร.สหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ
รวม รองรับผู้พักพิง
400 คน

หมายเหตุ : ข้อมูลเวลา 15.00 น.


ศูนย์พักพิงชั่วคราวเขตบางนา
ชื่อโรงเรียน
เบอร์ติดต่อ
จำนวนรองรับ
จำนวนผู้พักพิง
0-2393-0709
700
0-2397-3579
700
รวม รองรับผู้พักพิง
1,400 คน

หมายเหตุ : ข้อมูลเวลา 18.00 น. วันที่ 25 ตุลาคม 2554
พื้นที่เขต
จำนวนรองรับ
จำนวนผู้พักพิง
   มหาวิทยาลัยรามคำแหง
     -  วิทยาเขตหัวหมาก
     -  วิทยาเขตบางนา
7,000
รอรายงาน
   มหาวิทยาลัยธรกิจบัณฑิต
400
รอรายงาน
   สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2,000
42
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
1,000
รอรายงาน
   มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
800
รอรายงาน
   มหาวิทยาลัยนอร์ท
     -  วิทยาเขตสะพานใหม่
     -  วิทยาเขตสายไหม
400
รอรายงาน
รวม
11,600
รอรายงาน

หมายเลขช่วยเหลือการอพยพ ติดต่อ
1131, 0 2241 1709, 0 2504 3569, 02 534 1911
ศูนย์พักพิงชั่วคราวเขตหนองแขม
ชื่อโรงเรียน
เบอร์ติดต่อ
จำนวนรองรับ
จำนวนผู้พักพิง
ร.ร.วัดอุดมรังสี
0-2421-0220,
081-659-5337
800
84
0-2421-0075,
081-696-9180
400
0-2421-3821,
089-684-2468
500
0-2421-0168,
086-567-3683
500
ร.ร.วัดหนองแขม
0-2429-3714,
081-625-0544
500
0-2429-3655,
086-897-4607
200
0-2807-4500-27
มหาวิทยาลัยธนบุรี
0-2809-0823-6
0-2421-0115
0-2429-3573
รวม รองรับผู้พักพิง
2,900 คน
84

หมายเหตุ : ข้อมูลเวลา 18.00 น. วันที่ 28 ตุลาคม 2554
ศูนย์พักพิงชั่วคราวเขตบางกะปิ
ชื่อโรงเรียน
เบอร์ติดต่อ
จำนวนรองรับ
จำนวนผู้พักพิง
ร.ร.วัดเทพลีลา
0-2733-7069
ปิดศูนย์
เหตุน้ำท่วม
รวม รองรับผู้พักพิง
100 คน
12

หมายเหตุ : ข้อมูลเวลา 18.00 น. วันที่ 28 ตุลาคม 2554
ศูนย์พักพิงชั่วคราวเขตทวีวัฒนา
ชื่อโรงเรียน
เบอร์ติดต่อ
จำนวนรองรับ
จำนวนผู้พักพิง
0-2441-9584,
081-318-8311
500
500
ร.ร.มัธยมปุรณาวาส
0-2441-9584,
081-700-6968
500
218
0-2441-3073-4,
081-334-9561
ย้าย
เหตุน้ำท่วม
0-2441-9449,
085-813-8017
500
19
0-2447-7430,
081-345-7489
500
210
0-2441-3157,
081-834-2548
500
14
0-2448-1539,
081-009-9421
800
23
รวม รองรับผู้พักพิง
3,300 คน
984 คน

   หมายเหตุ : ข้อมูลเวลา 18.00 น. วันที่ 28 ตุลาคม 2554
ศูนย์พักพิงชั่วคราวเขตตลิ่งชัน
ชื่อโรงเรียน
เบอร์ติดต่อ
จำนวนรองรับ
จำนวนผู้พักพิง
0-2448-4900
200
27
ร.ร.วัดชัยพฤกษ์มาลา

100
30
ร.ร.วัดโพธิ์

200
20
ร.ร.วัดตลิ่งชัน

100
4
รวม รองรับผู้พักพิง
600 คน
81 คน

หมายเหตุ : ข้อมูลเวลา 18.00 น. วันที่ 28 ตุลาคม 2554