วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

เว็ปไซต์ที่น่าอ่านของกองทัพเรือ

                                                                    
 คลังภาพจากสำนักพระราชวัง        http://www.palaces.thai.net/
  รวมเรื่อราวเกี่ยวกับนายหลวง  http://www.geozigzag.com/king_geo/index.php
 ขบวนเรือพระราชพิธี               http://www.geozigzag.com/pdf/Radpete.pdf
 ในหลวงในดวงใจ         http://3armyarea-rta.com/wpmu/
 ข่าวในพระราชสำนัก      http://thainews.prd.go.th/royolnewsclipsview
พระมหากษัตริ์ย์กับกองทัพเรือ    http://www.navy.mi.th/kingsiam/index.html
 สถาบันพระมหากษัตริย์     http://www.chaoprayanews.com/%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%87/
ร่วมลงนามถวายพระพร     http://www.moe.go.th/5DEC/index.php
                                          http://royal.sipa.or.th/
                          http://www.jobbkk.com/th/relax/activity/fatherday/index_5dec.php
                            http://www.ch7.com/King-2552/king-regis.aspx
 เวรประจำพระองค์ http://www.navy.mi.th/person/RoyalGuard/index_RoyalGuard.html
ค่านิยมของกองทัพเรือ http://www.navy.mi.th/nac3/announce/sail/sail.pdf
นโยบาย ผบ.ทร.ประจำปี งป.๕๔  http://www.navy.mi.th/image/banner/poly54.pdf
ผู้บังคับบัญชาระดับสูง    http://www.navy.mi.th/sctr/admiral/index.php
ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ กร.     http://fleet.fleetpx.com/boss
เสด็จเตี่ยเพื่อชาติและราชนาวี      http://fleet.fleetpx.com/vdo-clip/categories/3
 ระบบงานกำลังพลกองทัพเรือ        http://hrmiss.navy.mi.th/
 ข่าวสารกองทัพเรือ             http://www.navy.mi.th/sctr/navynews/
 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์      http://www.navy.mi.th/nac2/document/karupan.pdf
 จัดซื้อจัดจ้างกองทัพเรือhttp://www.navy.mi.th/newwww/code/procure/linkprocure.htm
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกองทัพเรือ                     http://www.navy.mi.th/act/
 วันที่สำคัญของประเทศไทย    http://www.geozigzag.com/vocation/indexmain.html
  ประกาศชาวเรือ                        http://www.navy.mi.th/hydro/ntm.htm
 เอกสารอ้างอิงกองทัพเรือ    http://www.navy.mi.th/oper/rnd/002.htm
 ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ทร. http://www.sattahipport.com/elibrary/index.htm
 เว็ปไซต์รุ่นของ ทร.            http://www.navy.mi.th/alumni/
 เพลงทหารเรือ                   http://www.navy.mi.th/replenishment/music.htm
 กองทัพเรือน่ารู้                  http://www.navy.mi.th/allaboutnavee.php
 ยุทธการสามชัย                 http://www.navy.mi.th/activity/battle/sarm_chai.htm
 ยุทธการผาภูมิ                   http://www.navy.mi.th/activity/battle/pha_bhum.htm
 ยุทธการกรุงชิง                  http://www.navy.mi.th/activity/battle/ching_city.htm
 กรณีพิพาทไทย-อินโดจีน http://www.navy.mi.th/civil/nanasara/nanasara_0006.htm
 ยุทธนาวีที่เกาะช้าง           http://www.navy.mi.th/nrdo/MemorialDay/GP2.htm
 ยุทธการบ้านชำราก
              http://www.navy.mi.th/navalmuseum/002_history/html/his_b23_chamrak_thai.htm
 วีรกรรมที่ดอนน้อย
              http://www.navy.mi.th/navalmuseum/002_history/html/his_b23_donnoy_thai.htm
 ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับ ทร.http://www.navy.mi.th/sctr/clipping/index.php
 ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ประจำปี      http://www.navy.mi.th/sctr/clipping/indexyear.php
 เสียภาษีอากร                    http://www.rd.go.th/publish/index.html
 บำเหน็จบำนาญข้าราชการ     http://welcgd.cgd.go.th/cgd_tax/index.htm
 คู่มือบำเหน็จทอด         http://info.navy.mi.th/person/km/document/bumned.pdf
 ราคาทองคำวันนี้            http://www.goldtraders.or.th/gold_day.php
 ราคาน้ำมันวันนี้ http://www.pttplc.com/en/news-energy-fact-oil-price-bangkok.aspx
 พยากรณ์อากาศ           http://www.navy.mi.th/navymet/index_m.htm
 ข่าวการศึกษา http://www.trueplookpanya.com/true/activity_list.php?cms_category_id=63
 ข่าววิทยาศาสตร์      http://www.nstda.or.th/index.php
  ข่าวกีฬา                 http://www.siamsport.co.th/home.html
 ข่าวเยาวชนhttp://irrigation.rid.go.th/rid15/ppn/Datebook/Children%20Day/Children.html
  ระบบงานห้องสมุด   http://info.navy.mi.th/newinfo/rtnsystem/librarysystem/
แผนที่ดาวเทียมhttp://wikimapia.org/#lat=13.8259042&lon=100.6168619&z=15&l=0&m=b
       Entertainment
                         เกมส์         http://game.sanook.com/playnow/  
   วิทยุออนไลน์   http://www.radioonlinethailand.com/listen/radio1055.html
                  การฺตูน             http://www.funnyanimatedcartoons.net/
                  ดูทีวี                 http://www.siamza.com/tv/
        ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล   http://www.glo.or.th/
               สลากออมสิน            http://www.gsb.or.th/lottery/
                 facebook           http://www.facebook.com/
                 Hotmail 
https://login.live.com/login.srf?wa=wsignin1.0&rpsnv=11&ct=1297911907&rver=6.1.6206.0&wp=MBI&wreply=http:%2F%2Fmail.live.com%2Fdefault.aspx&lc=1054&id=64855&mkt=th-TH&cbcxt=mai&snsc=1
                 Twitter              http://twitter.com/
                 Yahoo               http://th.yahoo.com/
ดาวน์โหลดเอกสาร
 http://www.navy.mi.th/nsupport/index.php?option=com_content&view=article&id=52
กฎหมายฝ่ายทหาร  http://www.navy.mi.th/judge/th.v5/index.php/2011-01-28-06-35-29
กฎหมายที่ให้อำนาจทหารเรือ ๒๘ ฉบับ
                           http://www.navy.mi.th/judge/th.v5/index.php/2011-01-28-06-38-07
กฎหมายเกี่ยวกับทหารที่ควรทราบ
                         http://www.navy.mi.th/judge/th.v5/index.php/2011-01-28-06-41-36
กฎหมายความมั่นคง http://www.navy.mi.th/judge/th.v5/index.php/2011-01-28-06-45-56
กฎหมายระหว่างประเทศ
                       http://www.navy.mi.th/judge/th.v5/index.php/2011-01-28-06-49-03
 กฎหมายไอซีทีน่ารู้     http://www.navy.mi.th/flynavy/document/ictlaw/
 กฎหมายชาวเรือ         http://www.md.go.th/law/index_law.php
 mou ไทย - เขมร       http://www.navy.mi.th/judge/Files/dec09/MOUNew.pdf
 สมุดหน้าเหลือง        http://www.yellowpages.co.th/
 กรมบัญชีกลาง          http://welcgd.cgd.go.th/wel/login.jsp
 ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ tot   http://phonebook.tot.co.th/index.html
 ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์สมุดหน้าเหลือง
                                http://www.yellowpages.co.th/searchbyphone.php
 เช็คเบอร์โทรศัพท์มือถือ    http://www.checkber.com/
 พจนานุกรมออนไลน์         http://www.royin.go.th/th/home/
 ดิกชินนารีออนไลน์           http://lexitron.nectec.or.th/2009_1/
 ขบวนเรือฯ ๑๒ มิ.ย.๔๙  http://www.navy.mi.th/sctr/royal_barge_60/index.php
 ขบวนเรือฯ ๕ พ.ย.๕๐    http://www.navy.mi.th/sctr/royalbarge50/index.php
 ความรู้ไร้พรมแดน          http://www.navy.mi.th/dockyard/link.htm
 ร่วมมือป้องกันภัยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่
                                       http://www.navy.mi.th/flynavy/document/story/fluh1n1_02.pdf
 นิตยสารกระดูกงู            http://www.navy.mi.th/ftc/Keel/
 สรุปข่าวประจำวันจากสื่อ http://www.videotwitter.net/index_th.php
 แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนจาก ฐท.กท.http://www.navy.mi.th/bkkbase/form.html
กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการทำงานด้านดับเพลิงและกู้ภัย ทร.
                               http://www.navy.mi.th/bkkbase/fire/law%20&%20rule.html
โค้ด วิทยุสื่อสาร ที่ใช้ในหน่วยงานราชการและที่นักวิทยุซีบีและอาสาสมัครนิยมใช้
                              http://www.navy.mi.th/bkkbase/fire/adver.html
 เช็คเบอร์โทรศัพท์    http://phonebook.tot.co.th/index.html
 โครงการวิจัยของ ทร.ทั้งหมด http://www.navy.mi.th/nrdo/research/Project.htm
  สอ.วด.            http://www.navy.mi.th/wsc/new/main_option.php
  ขนบธรรมเนียมทหารเรือ     http://www.rtna.ac.th/files/rtna06.php
  คู่มือกำลังพลสำรอง        http://www.navy.mi.th/reserve/
  ภาพเรือรบ และอากาศยาน
               http://www.navy.mi.th/newwww/document/pictfile/pictfile.php
  เครื่องราชอิสริยาภรณ์
               http://www.navy.mi.th/person/manpower/decoration/decorat.php
 เครื่องแบบทหารเรือ
           http://www.navy.mi.th/person/manpower/uniform/MainUniform.php
ดูการซ่อนยาเสพติดในแบบต่างๆ ของนักค้ายา 
http://news.clipmass.com/story/ดูการซ่อนยาเสพย์ติดในแบบต่างๆของนักค้ายา---17832
รายการทนายคลายทุกข์ http://www.decha.com/main/topicResult.php?id=55
คลังข้อมูลสภาพน้ำ    http://www.thaiwater.net/
บริการค้นหาข้อมูลการเดินทาง    http://www.transport.co.th/
วิกฤตการณ์การเมืองในประเทศไทย พ.ศ. 2548-2554
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2548-2553
เหตุการณ์ปัจจุบัน
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2:%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99
ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง      http://www.newswit.com/list.dates
 กฎหมายเกี่ยวกับทหาร http://www.geozigzag.com//RESOURCE5/army/index.html
คู่มือปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
     http://www.geozigzag.com/manual_south_area/manual_south_area.html
กฎหมายทหาร     http://www.geozigzag.com/pdf/law_soldier.pdf
ปรัชญาของผู้นำหน่วย  http://www.infantry.geozigzag.com/pdf/I_am_infantry4.pdf
การจัดทำสนาม ฮ      http://www.geozigzag.com/pdf/helicopter.pdf
คู่มือปฏิบัติงานด้านการข่าวกรอง
                     http://www.geozigzag.com/frame/UntitledFrameset-10.html
การรบในเมือง     http://www.geozigzag.com/pdf/Rop_Nai_Mueang.pdf