วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2554

เมา22


แผนการปฎิบัติของเรือยางในการ รปภ.ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

1.เรือยางรับน้ำมันเชื้อเพลิง
       - เจ้าหน้าที่ประจำเรือยางรับน้ำมันเชื้อเพลิง จากเจ้าหน้าที่ พธ.กลน. ที่ มว.เรือที่ ๓
2.กำลังพลฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจรรับฟังคำชี้แจงในการปฏิบัติ -
     - รับการส่งกำลังบำรุงและอุปกรณ์ประจำเรือ  เช่น  ไฟฉาย แผ่นยางกันกระแทก วิทยุ บริเวณหน้า บก.หมวดเรือที่ ๓ กลน.(อธบ.อร.)   ทดลองการสื่อสาร
3.เจ้าหน้าที่ประจำเรือ รวมพลที่บริเวณ  สะพานพระราม ๘ ฝั่งธนบุรี -
     -   ที่จุดรวมพลเชิงสะพานพระราม ๘ ฝั่งธนบุรี อำนวยความสะดวกการลำเลียงกำลังพลประจำเรือ
     -   สนับสนุนทางธุรการกับส่วนสนับสนุน ขส.ทร.
4.เจ้าหน้าที่ประจำเรือพระที่นั่งและเรือรูปสัตว์ พร้อมลงเรือที่อู่ ๒ อธบ.อร. - เตรียมอำนวยความสะดวกในการเข้าออกอู่ ๒ อธบ.อร.ของเรือพระราชพิธีและเรือรูปสัตว์ทั้ง ๖ ลำ
      -  เดินทางไปรอการปฏิบัติที่ท่าเตียนและ วัดอรุณฯ
5.เรือเวรด่วนทางธุรการลำเลียงเจ้าหน้าที่ประจำเรือพระราชพิธีทั้งหมดจากบริเวณจุดรวมพลเชิงสะพานพระราม ๘ ด้านฝั่งธนบุรีไปจุดรวมเรือบริเวณท่าวาสุกรีเพื่อลงประจำที่ในเรือพระราชพิธี-
    - สนับสนุนการ รปภ.และการลำเลียงเจ้าหน้าที่ประจำเรือพระราชพิธี จากบริเวณจุดรวมพลเชิงสะพานพระราม ๘ ฝั่งธนบุรีไปจุดรวมเรือบริเวณท่าวาสุกรี      
     - สนับสนุนทางธุรการเรือพระราชพิธีบริเวณเชิงสะพาน     พระราม ๘ ถึงท่าวาสุกรี
6.เรือลากจูงพ่วงเรือพระที่นั่ง 4 ลำ    และเรือรูปสัตว์     พร้อมเจ้าหน้าที่ออกจากอู่ 1|๒ อธบ.อร. ไปประจำที่ตามตำแหน่งจอดเรือที่กำหนดบริเวณท่าวาสุกรี-
    - รปภ. และอำนวยความสะดวก เรือพระที่นั่งฯ 4 ลำ และเรือรูปสัตว์ทั้ง 12 ลำ ในการออกจากอู่ ๒ อธบ.อร. และสนับสนุนการพ่วงจูงเรือพระที่นั่งฯ และเรือรูปสัตว์ ไปประจำที่ตามตำแหน่งจอดเรือที่กำหนดบริเวณท่าวาสุกรี และเตรียมปฏิบัติภารกิจต่อไปที่ท่าวาสุกรี
     - จัดเรือยางขณะพ่วงจูงพ่วงจูงละอย่าง 2 ลำ
     - ประจำตอม่อสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าฝั่งพระนคร
     - ประจำตอม่อสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าฝั่งธนบุรี
7.เรือพระราชพิธีออกจากจุดรวมเรือไปประจำตามหลักจุดจอดเรือที่กำหนด
     -  รปภ.และอำนวยความสะดวกเรือพระราชพิธีทั้งหมดในการออกจากจุดรวมเรือไปประจำตามตำแหน่งหลักจอดเรือที่กำหนด
       -  รับผิดชอบเรือพระราชพิธีไปประจำตามตำแหน่งหลักจอดเรือด้านฝั่งพระนคร
       -  รับผิดชอบเรือพระราชพิธีไปประจำตามตำแหน่งหลักจอดเรือด้านฝั่งธนบุรี
8.เรือพระราชพิธีทุกลำประจำที่ตามตำแหน่งจุดจอดเรือที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว
 
  9.ฝ่ายควบคุมสั่งเตรียมออกเรือ/ (ตั้งกระบวน) และออกเรือ

      - รวมตัวที่บริเวณท่าเตียน เตรียมช่วยเหลือเรือพระราชพิธี ฝั่งพระนคร
     - รวมตัวที่บริเวณวัดอรุณฯ เตรียมช่วยเหลือเรือพระราชพิธี ฝั่งธนบุรี
10.  ต้นกระบวนเรือผ่านอาคาร รนภ.   เรือพระราชพิธีทั้งหมดเตรียมเข้าเทียบตามหลักที่กำหนดบริเวณวัดกัลยาณฯ ฝั่งธนบุรี และฝั่งพระนคร

     - รับผิดชอบเรือฯ ที่เข้าเทียบตามหลักเทียบเรือด้านฝั่งพระนคร
     - รับผิดชอบเรือฯ ที่เข้าเทียบตามหลักเทียบเรือด้านฝั่งธนบุรี
11.เรือทุกลำจอดที่จุดพักเรือเรียบร้อย
   -  รปภ.เรือในความรับผิดชอบ
12.   เรือลากจูงเตรียมพ่วงจูงเรือพระราชพิธีทั้งหมดกลับจุดรวมเรือ  อู่ ๒ อธบ.อร.และท่าวาสุกรี
      -  รปภ.และอำนวยความในการพ่วงจูงเรือทั้งหมด กลับจุดรวมเรือตามลำดับ
      - อำนวยความสะดวกเรือพระที่นั่งฯ และเรือรูปสัตว์ในการเข้าอู่ ๒ และรอรับคำสั่งที่หน้าอู่ ๒ อธบ.
13. ขส.ทร./รถของหน่วยต่างๆ พร้อมรอรับกำลังพลฝีพายที่วัดราชาธิวาส
      - ฝ่ายรักษาความปลอดภัยประสานตำรวจจราจรปิดถนนบริเวณหน้าวัดราชา  ธิวาส
14.เรือลำสุดท้ายจอดที่จุดรวมเรือเรียบร้อย
     - ฝ่ายรักษาความปลอดภัยประสานกรมขนส่งทางน้ำเปิดการจราจรทางน้ำ
15.ฝีพายลำสุดท้ายขึ้นรถกลับเรียบร้อย
     - ฝ่ายรักษาความปลอดภัยประสาน ตำรวจจราจรเปิดการจราจรบริเวณหน้าวัดราชาธิวาส
16.- หลังเสร็จสิ้นภารกิจ
   -   รวมพลบริเวณหมวดเรือที่ ๓ กลน. (อธบ.อร.)
   -   ส่งคืนอุปกรณ์ประจำเรือ เช่น ไฟฉาย แผ่นยางกันกระแทก ฯลฯ
   -   รายงานความหมดเปลือง นม.ชพ.หล่อลื่น
     -  สรุปปัญหาข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะ เพื่อแก้ไขการปฏิบัติในครั้งต่อไป

   

ชิงร้อยชิงล้าน 27 ก.ย.54

วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2554

เมา21

การปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ บริเวณอู่ 2 อธบ.อร.บางกอกน้อย กรุงเทพฯ ในการนำเรือพระที่นั่งทั้ง 4 ลำออกจากอู่ 2 อธบ.อร


การรักษาความปลอดภัยทางน้ำของ กลน.กร.ในขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เมื่อ 28 ก.ย.54กลน.กร.จัดเรือพยาบาล ( กร.913)  เข้าร่วมในขบวนพยุหยาตราทางชลมารค


การปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ กลน.กร.บริเวณท่าวาสุกรี วัดราชาธิวาสวิหาร ในการนำเรือพระที่นั่งทั้ง 4 ลำที่นำมาจากอู่ 2 อธบ.อร.เข้าเทียบที่จุดรวมเรือที่ท่าเรือวาสุกรี เพื่อเตรียมออกเรือในการตั้งกระบวนเรือพระราชพิธีทั้งหมดกลับลำเรือบริเวณวัดกัลยาฯ เตรียมเข้าเทียบตามหลักที่กำหนดบริเวณวัดกัลยาฯฝั่งธนบุรี และฝั่งพระนครเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความปลอดภัยทางน้ำของ กลน.กร.ช่วยเหลือเรือพระราชพิธีในการเข้าเทียบหลักที่จุดพักเรือที่กำหนดบริเวณวัดอรุณฯ
เรือพระราชพิธีตั้งขบวนเรือเดินทางกลับจุดรวมเรือที่ท่าวาสุกรี และอู่ 1 และ 2  อธบ.อร.