วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

นางสาว จิดาภา ศิริพัฒนวรสกุล ทำการแข่งขันว่ายน้ำ 7 สี รุ่น 14-15 ปี ได้ที่ 7 ท่าฟรี 100 เมตร ณ สนามหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อ 9 พ.ค.2559โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพ ได้ทำการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 เมื่อ 21 พ.ค.59 วีดีโอ
พลเรือตรี นิกิตติ์ ฑีร์ฆะยศ ผบ.กลน.พร้อมฝ่ายอำนวยการ ได้ลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพฯ เมื่อ 19 พ.ค.59โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพ ได้ทำการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 เมื่อ 21 พ.ค.59