วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

สถิติว่ายน้ำฟรี 100 เมตร หญิง รุ่น 14-15 ปี เมื่อ 2559Age:
1.
ด.ญ.ประกายฟ้า ลีฬหานนท์45ศรีวิกรม์55
00:59.98(00:00.82) (0)

50 m. 00:29.06 ( 29.06 )100 m. 00:59.98 ( 30.92 )
2.
ด.ญ.จอจี้น่า วินเตอร์ส์45Bangkok Swim Academy51
01:00.62(00:02.65) (0)0.69

50 m. 00:29.13 ( 29.13 )100 m. 01:00.62 ( 31.48 )
3.
Sharron CHAN44Hong Kong Amateur44
01:01.16() (0)0.63

Swimming Association

50 m. 00:29.43 ( 29.43 )100 m. 01:01.16 ( 31.73 )
4.
น.ส.อริชญ์ศรา หงส์ฤทธิพันธ์44ศูนย์ฝึกว่ายน้ำ กิตติยะ53
01:01.34(00:00.84) (0)0.84

50 m. 00:29.48 ( 29.48 )100 m. 01:01.34 ( 31.86 )
5.
Hiu Yan HUNG44Hong Kong Amateur54
01:01.54() (0)0.70

Swimming Association

50 m. 00:29.29 ( 29.29 )100 m. 01:01.54 ( 32.25 )
6.
น.ส.สิริกาญจน์ ศรีสุวรรณ์44Tiger Swimming club34
01:01.81() (0)0.69

50 m. 00:29.59 ( 29.59 )100 m. 01:01.81 ( 32.22 )
7.
ด.ญ.ธัญวรัตม์ เตชเจริญพานิช45สโมสรกีฬาทางน้ำสระจุฬาภ45
01:02.36() (0)0.58

รณ์

50 m. 00:30.09 ( 30.09 )100 m. 01:02.36 ( 32.27 )
8.
น.ส.ทิพย์สุดา คำมี44สตรีวิทยา256
01:03.41() (0)0.86

50 m. 00:30.29 ( 30.29 )100 m. 01:03.41 ( 33.11 )
9.
ด.ญ.ภราดา พรมตวง45ว่ายน้ำการกีฬาแห่งประเทศ43
01:03.46() (0)0.62

ไทย

50 m. 00:30.46 ( 30.46 )100 m. 01:03.46 ( 33.00 )
10.
ด.ญ.สุพรรษา กังหันทอง45อำนวยศิลป์ธนบุรี36
01:03.68() (0)0.63

50 m. 00:30.13 ( 30.13 )100 m. 01:03.68 ( 33.54 )
11.
น.ส.แจ๊สมีนา ชาญานี บาร์รอน44Patana Tiger Shark37
01:03.70(00:00.72) (0)0.83

50 m. 00:30.38 ( 30.38 )100 m. 01:03.70 ( 33.31 )
12.
ด.ญ.ดวงใจ สิทธิพิทักษ์45ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์47
01:03.73(00:00.63) (0)0.74

50 m. 00:30.50 ( 30.50 )100 m. 01:03.73 ( 33.22 )
13.
น.ส.อภิชยา สุวรรณจันทร์44ว่ายน้ำโรงเรียนดาราวิทยาลัย15
01:03.84(00:02.26) (0)0.74

50 m. 00:30.35 ( 30.35 )100 m. 01:03.84 ( 33.49 )
14.
ด.ญ.พิมพ์มาดา เอาผล45เดอะมอลล์สวิมมิ่ง คลับ33
01:03.86() (0)0.58

นครราชสีมา

50 m. 00:30.41 ( 30.41 )100 m. 01:03.86 ( 33.44 )
15.
ด.ญ.พัชรพร สมยศ45ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์58
01:03.94(00:01.47) (0)0.90

50 m. 00:31.00 ( 31.00 )100 m. 01:03.94 ( 32.93 )
16.
น.ส.จิดาภา ศิริพัฒนวรสกุล44ชมรมว่ายน้ำ ราชนาวี32
01:04.57() (0)0.78

บางนา

50 m. 00:30.68 ( 30.68 )100 m. 01:04.57 ( 33.88 )
17.
น.ส.กิตติสุข ดำดี44สโมสรกีฬาทางน้ำสระจุฬาภ38
01:04.69(00:00.74) (0)0.82

รณ์

50 m. 00:31.12 ( 31.12 )100 m. 01:04.69 ( 33.56 )

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น