วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

รายชื่อนักว่ายน้ำกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 1 -4 ที่ จว.สุพรรณบุรี ครั้งที่ 32 ผีเสื้อ 50 ญ ใน 9-19 มี.ค.59


รายชื่อนักกีฬาว่ายน้ำเยาวชนแห่งชาติ ภาค 1 -4 ที่ จว.สุพรรณบุรี ครั้งที่ 32 สถิติ ผีเสื้อ 50 เมตร หญิง ใน 9-19 มี.ค.59 

ภาค 1
ศุภวงศ์             อองละออ                     กทม.               2          00:30.00
ปราณปริยา      วิทยาเศรษฐกุล             ระยอง              4         00:30.02
จุฑามาส          สุทธิสน                       สมุทรปราการ 4           00:30.28
ณัฐสิณี             อุ่นเกตุกุลเศรษฐ์          กทม.               5          00:30.31
ธัญลักษณ์        บัวบาน                        นนทบุรี           7          00:31.68
ภาค 2
ปลายฟ้า           พลบุตร                        นครปฐม         3          00:31.67
สุภาสินี            วารีเจริญชัย                 อ่างทอง           2          00:32.20
เบญญาภา        สานคลุย                      ราชบุรี             7          00:32.45
ภาค 3
จิดาภา             ศิริพัฒนวรสกุล            นครพนม         4          00:31.51
บุณยวีร์            คอยสันเทียะ                นครราชสีมา    5          00:31.52
ภาค 4
สิรินทร์ยา        ชิ้นขุนทด                    นครราชสีมา    6          00:32.87
อณัญญา          ศักดิ์ศรี                        สุราษฎร์ธานี    5          00:32.39

รจิตา                 พรพีรวิชญ์                 สุราษฎร์ธานี    3          00:32.53