วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2555

เมา60


พล.ร.ต.ธานี ผุดผาด ผบ.กลน.กร.เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ เมื่อ 30 ม.ค.55-1


เมา60


พล.ร.ต.ธานี ผุดผาด ผบ.กลน.กร.เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ เมื่อ 30 ม.ค.55