วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

เมา137 จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่่บุตรของข้าราชการ เมื่อ 27 ก.ค.55


กองเรือลำน้ำจัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่่บุตรของข้าราชการ เมื่อ 27 ก.ค.55

เมา136จัดพิธีปลดทหารประจำการ เมื่อ 31 ก.ค.55กองเรือลำน้ำจัดพิธีปลดทหารประจำการ เมื่อ 31 ก.ค.55


พระบรมฉายาลักษณ์ฯเมา135จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยเมื่อ 27 ก.ค.55-4กองเรือลำน้ำจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยเมื่อ 27 ก.ค.55-4