วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ด.ญ.จิดาภา ศิริพัฒนวรสกุล นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ชั้น ม.3 ทำการแข่งขันว่ายน้ำกีฬานักเรียน กองทัพเรือ เมื่อ 22-23 ส.ค.2558 ได้ 1 เหรียญทอง ท่าฟรี 50


ด.ญ.จิดาภา ศิริพัฒนวรสกุล นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ชั้น ม.3 ทำการแข่งขันว่ายน้ำกีฬานักเรียน กองทัพเรือ เมื่อ 22-23 ส.ค.2558 ได้ 1 เหรียญทอง ท่าฟรี 50


วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2558