วันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2557

สระว่ายน้ำภูติอนันต์ 2 บางนา กรุงเทพ ทำการจัดงานปีใหม่ ประจำปี 2558 เมื่อ 20 ธ.ค.57 เพื่อความรักความสามัคคีระหว่างครูว่ายน้ำ นักกีฬาว่ายน้ำ และผู้ปกครองนักกีฬา


สระว่ายน้ำภูติอนันต์ 2 บางนา กรุงเทพ ทำการจัดงานปีใหม่ ประจำปี 2558 เมื่อ 20 ธ.ค.57 เพื่อความรักความสามัคคีระหว่างครูว่ายน้ำ นักกีฬาว่ายน้ำ และผู้ปกครองนักกีฬา