วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

นางสาว จิดาภา ศิริพัฒนวรสกุล ทำการแข่งขันว่ายน้ำ 7 สี รุ่น 14-15 ปี ได้ที่ 7 ท่าฟรี 100 เมตร ณ สนามหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อ 9 พ.ค.2559ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น