วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554

บริการข้อมูลภาครัฐ

บริการข้อมูลภาครัฐ

แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย โทร.                                        191 , 123
ตำรวจท่องเที่ยวโทร.                                               1155
ตำรวจทางหลวงโทร.                                               1193
ศูนย์ควบคุมการจราจรโทร.                                      1197
เหตุฉุกเฉิน อาชญากรรม กองปราบปรามโทร.         1195
ศูนย์ส่งกลับและรถพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ โทร.1691 , 0-2255-1133-6
สายด่วนอาชญากรรม จังหวัดชายแดนภาคใต้โทร.  1340
ศูนย์รับแจ้งข่าวยาเสพติด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โทร.  1688
ศูนย์แจ้งอุบัติภัย กองทัพเรือโทร.                             1696
แจ้งเหตุทางน้ำ กองบัญชาการตำรวจโทร.               1196
แจ้งเหตุด่วนทางน้ำ ศูนย์ปลอดภัยทางน้ำโทร.         1199
แจ้งเหตุเพลิงไหม้ ศูนย์ดับเพลิงศรีอยุธยาโทร.         199
แจ้งเหตุฉุกเฉิน อุบัติภัยสารเคมี กรมควบคุมมลพิษ โทร.     1650
แจ้งเจ็บป่วยฉุกเฉิน ศูนย์นเรนทร กระทรวงสาธารณสุขโทร. 1669
ศูนย์กู้ชีพ "นเรนทร" โทร.                                          0-2354-8222
ศูนย์ประสานงานฉุกเฉิน 24 ชม. โทร.                       0-2226-4444
สายด่วนแจ้งเหตุสาธารณภัย (ปภ.) ตลอด 24 ชั่วโมง โทร.   1784
หน่วยแพทย์กู้ชีวิต วชิรพยาบาลโทร.                        1554
หน่วยกู้ชีวิตวชิรพยาบาล โทร.                                  4010 และ 4121
สถานีวิทยุชุมชน ร่วมด้วยช่วยกัน โทร.                     1677
สถานีวิทยุ จส. 100โทร.                                            1137, 0-2711-9151-8
สถานีวิทยุ สวพ. 91โทร.                                            1644
ศูนย์วิทยุกรุงธนโทร.                                                  0-2455-0088
ศูนย์วิทยุรามาโทร.                                                     0-2246-0999
ศูนย์รับแจ้งเด็กหายโทร.                                             0-22821815
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ กทม. ตลอด 24 ชั่วโมงโทร.     1555

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น