วันพุธที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2554

สำนักการระบายน้ำ สถานีสูบน้ำต่างๆ ในระบบโทรมาตร กรุงเทพมหานคร

 สำนักการระบายน้ำ สถานีสูบน้ำต่างๆ ในระบบโทรมาตร กรุงเทพมหานคร
 สถานะการทำงานของสถานีตรวจวัด และ รายชื่อสถานีต่างๆ
 http://dds.bangkok.go.th/scada/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น