วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554

แจ้งอายัดบัตรหาย (ATM/บัตรเครดิต)

แจ้งอายัดบัตรหาย (ATM/บัตรเครดิต)

          ธนาคาร                           บัตรเอทีเอ็ม (ATM)      บัตรเครดิต (Cradit Card)
ธนาคารกรุงเทพ                1333 , 0-2645-5555        0-2638-4455
ธนาคารกรุงไทย                1551, 0-2665-5443         0-2665-5000
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา        1572 , 0-2296-2001-5    0-2646-3000
ธนาคารกสิกรไทย              0-2888-8888                  0-2888-8888
ธนาคารทหารไทย             1558                                1558
ธนาคารธนชาต                 1589                                1589
ธนาคารไทยพาณิชย์         0-2777-7777                   0-2777-7777
ธนาคารกสิกรไทย             0-2888-8888                   0-2888-8888
ธนาคารยูโอบี รัตนสิน      1580 , 0-2661-2600        1580 , 0-2661-2600
ธนคารอาคารสงเคราะห์    0-2202-2000                   -
ธนาคารเอเชีย                   1585 , 0-2285-1555        1585 , 0-2285-1555
ธนาคาร ไทยธนาคาร        0-2626-7777                   0-2626-7777
ธนาคารนครหลวงไทย      0-2208-5000         0-2221-3565, 0-2225-4925
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย    0-2729-8807-11  -
ธนาคารแสตนดาร์ด ชาเตอร์ นครธน -                     1595
ธนาคารทิสโก้                   0-2633-6000                     -
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย   0-2359-0000        -
ซิตี้แบงก์ ประเทศไทย (City Bank)   -                       1588 , 0-2232-2484
ฮ่องกงเซี่ยงไฮ้ (HSBC)     1590                               1590
อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (American Express) -                  0-2273-5544
ไดเนอร์สคลับ (Diners Club) -                                    0-2238-3660
อิออน                                -                                       0-2665 0111
เซทเทเลม                         -                                       0-2667-3655
เพาเวอร์บาย                      -                                       0-2627-8208
บัตรเครดิตไทยแอร์เอเชีย  -                                       0-2797-3399
แคปิตอล โอเค                  -                                       0-2793-3333
เซ็นทรัลการ์ด                    -                                       0-2627-8111
อีซี่ บาย                             -                                       0-2695-0000
บิ๊กซี การ์ด                         -                                       0-2667-3684

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น