วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554

สอบถามเบอร์โทรศัพท์

สอบถามเบอร์โทรศัพท์

ผู้ให้บริการโทร
BUG LIVE 1113
สอบถามหมายเลขโทรศัพท์ในเขตนครหลวง 1133
สอบถามหมายเลขโทรศัพท์ในส่วนภูมิภาค 183
องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (ทศท.) 1100
ศูนย์รับร้องเรียนเรื่องโทรศัพท์ 189
สอบถามหมายเลขโทรศัพท์ธุรกิจ (สมุดหน้าเหลือง) 1188
แจ้งโทรศัพท์ขัดข้อง 17 (ตามด้วยเลข 3 ตัวของเครื่องที่ขัดข้อง)
การสื่อสารแห่งประเทศไทย (กสท.) 1322 , 0-2614-1000
ไปรษณีย์ไทย 1545

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น