วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554

ผูู้้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์

ผูู้้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์

ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์โทร
Alcatel 0-2308-1010
GSM Advance , 1-2-Call 1175 , 0-2271-9000
GSM1800 0-2502-5000
DTAC , D-Prompt 1678
Orange 1331
Hutch 1128
Thai Mobile 1777
PCT PHONE 0-2900-9000
TRUE 1177 , 0-2900-9100

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น