วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554

สอบถามข้อมูลการเดินทาง,ข้อมูลการเดินทาง (กทม.-ปริมณฑล),บริการแท๊กซี่ (Taxi)

ข้อมูลการเดินทาง เรียกแท๊กซี่

สอบถามข้อมูลการเดินทางโทร
แจ้งเหตุ ตอบปัญหาทางหลวง ตำรวจทางหลวง                               1193
ข้อมูลทางหลวง กรมทางหลวง                                                         1586
สายตรง กระทรวงคมนาคม                                                               1123
ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม กระทรวงคมนาคม                                        1356, 02-280-8000
ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ กรมการขนส่งทางบก               1584
การรถไฟแห่งประเทศไทย                                                                 1690
ศูนย์ควบคุมการจราจร                                                                       197
สอบถามข้อมูลข่าวสารการจราจร                                                     1644
ข้อมูลการเดินทาง (กทม.-ปริมณฑล)โทร
รับแจ้งเหตุการจราจร สพว 91                                                           1644
จส. 100                                                                                             1137
ข้อมูลทางด่วน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย                                1543
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)                                            184
รถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS)                                                                      0-2617-6000
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวบีทีเอส (BTS)                                              0-2617-7340
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รถใต้ดิน รฟม.) 0-2246-5733, 0-2246-5744
บริการแท๊กซี่ (Taxi)โทร
Taxi-Radio ศูนย์บริการแท็กซี่มิเตอร์ (บจก.ยูคอม)                            1681
บริษัท วี.เอ็ม.เอส.คอมมิวนิเคชั่นจำกัด                                             1545
สหกรณ์แท็กซี่สยาม                                                                          1661
สหกรณ์เจริญเมืองแท็กซี่                                                                   0-2215-1584
สหกรณ์แท็กซี่กรุงเทพ                                                                       0-2880-0888
ศูนย์นครชัย                                                                                        0-2878-9000
ศูนย์แท็กซี่พระราม 9                                                                          0-2319-9911
ศูนย์วิทยุสหกรณ์แท็กซี่ไทย                                                               0-2438-9000
ศูนย์วิทยุสหกรณ์ธนบุรีแท็กซี่                                                             0-2676-1000
ศูนย์วิทยุการ์เด้น                                                                                0-2875-9995

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น