วันพุธที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2554

คลังข้อมูลสภาพน้ำ


http://www.thaiwater.net/
รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์
เส้นทางพายุ และภาพถ่ายจากดาวเทียม
ข้อมูลฝนที่ตกในพื้นที่
ปริมาณและระดับน้ำในเขื่อน
ปริมาณและระดับน้ำในลุ่มน้ำ เส้นทางน้ำ
ปริมาณฝนและระดับน้ำในพื้นที่กทม
บันทึกเหตุการณ์น้ำท่วม
บันทึกเหตุการณ์ภัยแล้ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น