วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

กองทัพเรือถวายอาลัย "ในหลวง" รัชกาลที่ 9 ขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีบนดาดฟ้าเรือหลวงจักรีนฤเบศร กลางทะเลอย่างยิ่งใหญ่ด้วยกำลังพลกว่า 4,000 นายเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559ดยิ่งใหญ่ทัพเรือร้องเพลงสรรเสริญฯถวายอาลัย"ในหลวง"กลางทะเล

กองทัพเรือถวายอาลัย "ในหลวง" รัชกาลที่ 9 ขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีบนดาดฟ้าเรือหลวงจักรีนฤเบศร กลางทะเลอย่างยิ่งใหญ่ด้วยกำลังพลกว่า 4,000 นาย


     เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน ผู้สื่อข่างรายงานว่า กองทัพเรือได้จัดให้ขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีบนดาดฟ้าเรือหลวงจักรีนฤเบศร กลางทะเลอย่างยิ่งใหญ่ ด้วยกำลังพลรวมกว่า 4,000 นาย จากเรือหลวงที่เข้าร่วมอีกจำนวน 3 ลำ เพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันกองทัพเรือ 20 พฤศจิกายน 2559
สุดยิ่งใหญ่ทัพเรือร้องเพลงสรรเสริญฯถวายอาลัย"ในหลวง"กลางทะเล
     กองทัพเรือ โดย พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้ร่วมกับข้าราช การ ทหาร ชั้นยศตั้งแต่นายพลเรือถึงพลทหาร ขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีร่วมกับ วงดุริยางค์ราชนาวี (วงออเคสตร้า) เต็มวง โดยมีเรือตรี สันติ ลุนเผ่ ร่วมร้องนํา บนเรือ หลวงจักรีนฤเบศร โดยมีเรือรบที่เข้าร่วมกระบวนเรืออีก 3 ลํา ได้แก่ เรือหลวงนเรศวร เรือ หลวงตากสิน และเรือหลวงปิ่นเกล้า ซึ่งเป็นเรือยิงสลุต ที่ผ่านมาได้ทําาหน้าที่ยิงสลุตถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมิพลอดลุยเดช หลายครั้ง ซึ่ง พระองค์ ยัง ทรงบันทึกภาพ และพระราชทานภาพเรือ หลวงปิ่นเกล้า ขณะกำลัง ทำการยิงสลุตถวาย พระราชทานให้แก่กองทัพเรือ
สุดยิ่งใหญ่ทัพเรือร้องเพลงสรรเสริญฯถวายอาลัย"ในหลวง"กลางทะเล
     สําหรับเรือหลวงจักรีนฤเบศร นั้น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดําเนินทรงประกอบพิธีเจิมเรือ พร้อมทรงเจิมป้ายเรือหลวงนเรศวร และเรือหลวง ตากสินด้วย เมื่อปี พ.ศ.2540
     การจัดให้มีการขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีของทางกองทัพเรือ ซึ่งนําโดยผู้บัญชาการทหารเรือ เนื่องในวันกองทัพเรือ 20 พฤศจิกายน เป็นการแสดงความอาลัย และแสดงออกถึงการสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีต่อกองทัพเรือและเหล่าพสกนิกรนานับประการมาโดยตลอดช่วงรัชสมัย
สุดยิ่งใหญ่ทัพเรือร้องเพลงสรรเสริญฯถวายอาลัย"ในหลวง"กลางทะเล
    ทั้งนี้นอกจากการเผยแพร่กิจกรรมของกองทัพเรือทางสถานีโทรทัศน์แล้ว ยัง สามารถรับชมในสื่อ social media ที่ทางกองทัพเรือได้เผยแพร่ต่อไป
     ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทุกวันที่ 20 พฤศจิกายน ของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็น วันกองทัพเรือ เนื่องจากเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโรงเรียนนายเรือโดยทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชวังเดิม กรุงธนบุรี เป็นที่ตั้งของโรงเรียน นับเป็นแหล่งกำเนิดนายทหารเรือไทย  ที่เป็นกำลังรบหลักในการปกป้องอธิปไตยและดูแลผลประโยชน์ทางทะเลนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
สุดยิ่งใหญ่ทัพเรือร้องเพลงสรรเสริญฯถวายอาลัย"ในหลวง"กลางทะเล
      สำหรับวันกองทัพเรือในปีนี้ จัดขึ้นในวันที่ 18 พฤศจิกายน ภายใต้การกำกับดูแลของ พล.ร.อ.ณะ 
อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ นอกจากจะเป็นการระลึกถึงและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้ว ยังเป็นการระลึกถึงพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่เกี่ยวข้องในกิจการทหารเรือ  ออกมาในรูปแบบสารคดีและหนังสือเพื่อเทิดพระเกียรติตั้งแต่การพระราชทานพระราชดำริและพระบรมราชวินิจฉัยเกี่ยวกับการต่อเรือเพื่อพึ่งพาตนเองโดยสร้างเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งชุดเรือ ต.91 ถึงเรือ ต.99 จำนวน 9 ลำ ก่อนจะขยายแบบเรือให้ใหญ่ขึ้นและสร้างเพิ่มเติม นำมาสู่โครงการจัดสร้างเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งเฉลิมพระเกียรติในชุด  ต.991 จำนวน 3  ลำ ประกอบด้วย เรือ ต.991 เรือ ต.992 และเรือต.993 และเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งชุด เรือ ต.994 ประกอบด้วย เรือ ต.994 ซึ่งกองทัพเรือดำเนินการต่อเอง ส่วน เรือ ต.995 และเรือ ต.996 ต่อโดยบริษัท มาร์ซัน จำกัด
สุดยิ่งใหญ่ทัพเรือร้องเพลงสรรเสริญฯถวายอาลัย"ในหลวง"กลางทะเล
      “ในวันกองทัพเรือปีนี้จะเผยแพร่ผลงานของกองทัพเรือที่ได้ถวายงานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ถือเป็นส่วนหนึ่งในสารคดีเพื่อพ่อ และหนังสือวันกองทัพเรือ รวมถึงโครงการของพระองค์ท่าน ที่กองทัพเรือต้องดำเนินการในอนาคต เช่น การต่อเรือฟริเกต ที่ได้มีพระราชดำริเรื่องการต่อเรือเป็นแนวทางให้แก่กองทัพเรือมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ตลอดจนถึงโครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของกองทัพเรือ เน้นโครงการของพระองค์ท่านเป็นหลัก” พล.ร.อ.จุมพล ลุมพิกานนท์  หัวหน้าคณะฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา ในฐานะโฆษกกองทัพเรือ กล่าว
สุดยิ่งใหญ่ทัพเรือร้องเพลงสรรเสริญฯถวายอาลัย"ในหลวง"กลางทะเล
     นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระอัจฉริยภาพในด้านดนตรี ได้พระราชทานทำนองเพลงพระราชนิพนธ์ “มาร์ชราชนาวิกโยธิน” แก่หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องดนตรีส่วนพระองค์ จำนวน 3 ชิ้น แก่ กองดุริยางค์ทหารเรือ ประกอบด้วย 1.ปี่บีแฟลต คลาริเนต 2.ปี่โอโบ และ 3.ปี่บาสซูน หลังทรงเห็นว่าเครื่องลมไม้ที่ใช้บรรเลงในวง มีสภาพเก่าและคุณภาพของเสียงไม่ได้มาตรฐาน
สุดยิ่งใหญ่ทัพเรือร้องเพลงสรรเสริญฯถวายอาลัย"ในหลวง"กลางทะเล
     สำหรับพระปรีชาสามารถในการทรงเรือใบนั้น ทรงต่อเรือใบด้วยพระองค์เอง เป็นเรือประเภทเอ็นเตอร์ไพรส์ โดยพระราชทานชื่อเรือว่า “ราชปะแตน” และเรือใบโอเคชื่อ “นวฤกษ์” พร้อมจัดตั้งสโมสรเรือใบส่วนพระองค์ขึ้น คือ หมวดเรือใบหลวงจิตรลดาทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์สมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยและสโมสรเรือราชวรุณที่เมืองพัทยานอกจากนี้ยังได้ทรงออกแบบเรือใบขึ้นอีกประเภทหนึ่ง คือ “เรือใบประเภทมด” ซึ่งได้ทรงจดลิขสิทธิ์ที่ประเทศอังกฤษเป็นประเภท International Moth Class
     พระอัจฉริยภาพและพระราชกรณียกิจต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่กองทัพเรือนานัปการส่งผลให้กิจการของกองทัพเรือก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องตามลำดับ ส่งผลให้กองทัพเรือมีความมั่นคง  และพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจปกป้องอธิปไตยและรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมเพื่อความมั่นคงผาสุกของประเทศ และชาวไทยทั้งปวงตลอดไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น