วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็นประธานเปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ เนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2559


กองทัพเรือ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำเนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2559
วันนี้ (14 พฤศจิกายน 2559) เวลา 17.00 น. พลเรือตรี นิกิตติ์ ฑีร์ฆะยศ 
ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็นประธานเปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ เนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2559 ณ สนามหญ้าข้างอาคาร 1 กองบัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
กองทัพเรือ โดยมี พลเรือตรี นิกิตติ์ ฑีร์ฆะยศ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ เนื่องในวันลอยกระทง ซึ่งในวันลอยกระทงของทุกปีจะมีประชาชนมาลอยกระทงตามลำแม่น้ำเจ้าพระยา
และมีการสัญจรของเรือท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก จึงมักเกิดอุบัติเหตุทางน้ำบ่อยครั้ง ดังนั้น กองทัพเรือ จึงได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำเนื่องในวันลอยกระทงขึ้น โดยจัดเรือกำลังพลและยุทโธปกรณ์ และชุดแพทย์เคลื่อนที่จากกรมแพทย์ทหารเรือ พร้อมให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำในครั้งนี้ ประกอบด้วย กำลังพล 200 นาย เรือ 34 ลำ รถพยาบาล 2 คน รถยนต์ 5 คัน แบ่งกำลังออกเป็น 3 หน่วย โดยลาดตระเวนและเฝ้าตรวจในพื้นที่รับผิดชอบ ระหว่างสะพานพระราม 8 ถึงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน ท่าเรือบางนาถึงอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ และโรงเรียนนายเรือถึงอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า จังหวัดสมุทรปราการ ทั้งนี้ จะเริ่มปฏิบัติการ ในวันที่
14 พฤศจิกายน 2559 เวลา 17.00 น. ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 น. ประชาชนสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือกับทางศูนย์ฯ ได้ที่ หมวดเรือที่ 3 กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0 2475 3093 และ 0 2412 6963 หรือสายด่วน 1696


รูปภาพของ กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น