วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

กองทัพเรือ ขอเชิญชวนพสกนิกรทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมงาน "50 วันแห่งความอาลัย รวมหัวใจ เรือของพ่อ"ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่ 13.00 น.-20.30 น. ณ หอประชุมกองทัพเรือ
กองทัพเรือ ขอเชิญชวนพสกนิกรทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมงาน
"50 วันแห่งความอาลัย รวมหัวใจ เรือของพ่อ" เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในครบรอบ 50 วันสวรรคต มีการเล่าเรื่องราวขอคำว่า"เรือของพ่อ" นิทรรศการของพ่อ ฟังเพลงของพ่อ และร่วมจุดเทียนชัย ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และ ลอยกระทงสายส่งใจถวายข้ามเจ้าพระยา ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่ 13.00 น.-20.30 น. ณ หอประชุมกองทัพเรือ
โดยจะนำเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ต.91 ที่กรมอู่ทหารเรือ ต่อขึ้นตาม แนวพระราชดำริ ของ ในหลวง ร.9 มาจอดที่ หอประชุม ทร. เพื่อเปิดให้ประชาชนเยี่ยมชม พร้อม นิทรรศการ ของ กรมอู่ ทร. และ การฉาย สารคดี "เรือของพ่อ" และการแสดงเพลงพระราชนิพนธ์ของ ดุริยางค์ราชนาวี และ ร่วมจุดเทียนชัย ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ซึ่ง เรือ ต.91 ของ พ่อ จะจอดหลายวัน เพื่อให้ประชาชนเยี่ยมชม ทั้งนี้ เรือ ต.91 นี้ ในหลวง ทรงลงไปทดลอง นั่ง ที่หัวหิน เพื่อทดสอบเรือ และมีพระราชวินิจฉัย ให้ปรับแก้ ในจุดต่างๆ จนมีการต่อเรือ ต.92- ต.99 ขึ้นมา จนที่สุดขยายแบบมาต่อ เรือชุด ต.991รวม เรือ ต. ตามพระราชดำริ 15 ลำ

เวลา 13.00 น. ชมนิทรรศการจากกรมอู่ทหารเรือ
เวลา 14.00 น. - 16.30 น. ฉายภาพยนตร์สารคดีชุด “เรือของพ่อ” จำนวน 5
เรื่อง ๆ ละ 30 นาที
เวลา 17.30 น. เริ่มการแสดงดนตรีบทเพลงพระราชนิพนธ์จากวงดุริยางค์ราช
นาวี พร้อมการแสดงแสง สี เสียงประกอบการแสดง ณ ลาน
ทัศนาภิรมย์ หอประชุมกองทัพเรือ
เวลา 20.30 น. ผู้เข้าชมการแสดงดนตรีฯ ร่วมจุดเทียนชัย และร้องเพลง
สรรเสริญพระบารมี บริเวณหน้าลานทัศนาภิรมย์ หอประชุม
กองทัพเรือ โดยหันหน้าไปทาง พระบรมมหาราชวัง
ในงานมี"ไข่เจียวนายพลเรือ"พร้อมพันธมิตรบริการอาหารขนมเครื่องดื่มผู้มาร่วมงานเต็มที่ และร่วมปล่อยกระทงสายส่งใจถวายข้ามเจ้าพระยา
ที่มา:กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น