วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ผบ.หมวดเรือที่ 3 กลน. ปล่อยเรือทำการฝึก carat 2016 เมื่อ 13 มิ.ย.59

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น